• Chia sẻ qua azichat
  • Chia sẻ
  • Lưu tin
  • Thích

HÀNH TRÌNH KẾT NỐI YÊU THƯƠNG

30/05/2018

TRAILER HÀNH TRÌNH KẾT NỐI YÊU THƯƠNG 2017

HÀNH TRÌNH KẾT NỐI YÊU THƯƠNG LÀ SỨ MỆNH, LÀ CẦU NỐI GIỮA CÁC DOANH NGHIỆP CÁC ĐỊA PHƯƠNG, TÌM KIẾM VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG QUẢNG BÁ SẢN PHẨM ĐẾN VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG NƯỚC NÓI RIÊNG VÀ QUỐC TẾ NÓI CHUNG CÙNG CÔNG NGHỆ 4.0